FILM på biblioteket - en Paraplylicens® giver masser af muligheder

En Paraplylicens® fra MPLC giver bibliotekerne helt nye muligheder for at vise 1000vis af film. Rettighedshaverne giver med licensen bibliotekerne mulighed for at vise film (næsten) ubegrænset.

Som de fleste sikkert husker, fortæller advarselsteksten på en DVD/Blu-ray, som købes ellers lejes i detailhandlen, eller brugerbetingelserne fra sin film streaming tjeneste, at filmen kun må anvendes til privat brug i private hjem. Loven om ophavsret beskytter rettighedshaverne mod misbrug af spillefilm, det vil sige fremvisning af film i offentlige fora uden særlig tilladelse hertil. En filmfremvisning på et bibliotek er pr. definition en offentlig fremvisning.

Med den nye “medie-generations” indtog er det blevet stadig mere aktuelt for biblioteker at kunne tilbyde sine brugere film som en del af deres service. Vi kender alle til film, som har bevæget os, skabt debat og nogle gange tilmed fået hele verden til at reagere. Et godt eksempel er tidligere vicepræsident og nobelprismodtager Al Gore’s miljø-film "En ubekvem sandhed”.

Få mere information nedenfor, besøg vores spørgsmål/svar sektion eller klik ansøgning!

Hvorfor behøver du en licens?

watch video image

        

Mange muligheder for bibliotekerne

Hidtil har bibliotekerne kun i meget begrænset grad haft mulighed for at bruge sine samlinger af spillefilm til visning indenfor bibliotekets vægge. Bibliotekerne får nu med denne aftale helt nye muligheder for at tiltrække brugere. Med filmmediet som værktøj vil der kunne laves langt flere arrangementer og events for de medievante brugere: Tema-aftener for forskellige fora, grupper og organisationer, forstærkning af historiefortællinger, filmvisninger for læseklubber og ungdomsklubber, menighedsråd, pensionistklubber osv. Mulighederne er mange.

 

Annoncering af filmvisninger på biblioteket

 

Det kan ikke blot være udfordrende men også givende at omtale og reklamere for filmvisninger på biblioteket på en korrekt og lovlig måde. Med lidt kreativitet kan du styrke omtalen af dit biblioteks aktiviteter. Uden den nødvendige tilladelse må biblioteker ikke offentligt vise film, som er mærkede ”kun til privat brug”. Dit biblioteks MPLC Paraplylicens giver dig imidlertid ret til at vise sådanne film offentligt på dit bibliotek, men licensen giver dig ikke tilladelse til at reklamere/omtale udenfor biblioteket overfor offentligheden.

Her er nogle nemme retningslinjer til brug for din reklamering/omtale:

Indenfor bibliotekets område må du frit omtale filmvisningen for bibliotekets gæster. Skriv f.eks. løbesedler og/eller opslag på farvet papir eller gør dem iøjnefaldende på anden måde (fladskærme med trailers), så de fanger biblioteksgæsternes nysgerrighed. På den måde får du dem til at spørge efter yderligere oplysninger. Du må godt vise titlen på filmen, filmproducentens navn og navnene på de medvirkende skuespillere. Du må også godt vise billeder fra filmens scener, fra de officielle trailere.

Hvis du vil omtale/reklamere via husstandsomdelte brochurer eller i lokalaviser og radio, skal du være meget omhyggelig med ikke at nævne filmens titel. Du må nævne filmgenren, instruktøren og forfatteren, hvis filmen fx er baseret på en bog. Vær omhyggelig, når du skal omtale/reklamere udenfor bibliotekets rammer. Her er et par eksempler:

  • ABC biblioteket viser i perioden 1. - 4. juli en række film baseret Jan Guillous beretninger om en berømt ridder. Yderligere oplysninger fåes på biblioteket
  • På basis af den talentfulde forfatter XX viser ZXY bibliotek en række filmatiseringer af hans bøger. Det sker i perioden den 30. august - 21. september
  • Biblioteket må godt informere om filmaktiviteter i deres nyhedsbrev, som deres medlem/bruger har skrevet sig specifikt op til. Bemærk, at hvis der er tale om et filmevent, kræver dette en særskilt aftale. Kontakt defor MPLC

Har du brug for yderligere oplysninger omkring annoncering af filmvisninger på biblioteket, er du velkommen til at kontakte os på telefon 32 505 505.

 

 

Få restriktioner...

Entré: Biblioteket må ikke tage entré for visningerne

Annoncering: Biblioteket må ikke annoncere med fremvisningerne (dog må biblioteket gerne hænge opslag op med omtale af filmen på biblioteket

Grupper: Der må ikke vises film for grupper større end 70 personer

 

Ophavsretsloven m.m.

Ifølge ophavsretsloven §2 er det rettighedshaveren, som har eneret til at bestemme hvornår og hvordan et værk skal gøres tilgængelig for almenheden ved offentlig fremførelse. Bestemmelsen indebærer, at alle som viser film/tv programmer offentligt som udgangspunkt, må indhente samtykke fra ophavsmanden eller dem som ophavsmanden har overdraget sine rettigheder til, for at kunne vise film. Rettighedshaveren har i tillæg ret til at opkræve en økonomisk kompensation for at udnytte filmværket. MPLC forvalter produktionsselskabernes rettighed til fornyet offentlig fremførelse.

Den danske ophavsretslov fastslår

  1. at den person, der frembringer et kunstnerisk værk, har ophavsretten dertil
  2. at ophavsret betyder eneret til at råde over værket ved at reproducere det samt ved at gøre det tilgængeligt for almenheden
  3. at et værk gøres tilgængeligt for almenheden, såfremt værket vises offentligt. Offentlig fremførsel omfatter “trådbunden eller trådløs overføring af værket til almenheden, herunder udsendelser I radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillese af værker på en sådan made at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt"

Loven omfatter både det område, der kaldes ’theatrical’ (fremførelse i kommercielle virksomheder) såvel som det område, der kaldes ’non-theatrical’ (fremførelse i andre sammenhænge end i kommercielle virksomheder).

Rettigheden til Offentlig fremførsel inkluderer retten til offentlig visning fra både lineære og ikke-lineære kilder. Lineære kilder omfatter tv-udsendelser og streaming af tv-udsendelser. Ikke-lineære kilder omfatter dvd'er, video-on-demand-tjenester, SVoD-tjenester (Subscription Video on Demand), OTT-SVoD-tjenester (Over The Top-Subscription Video on Demand) og lignende.

En "Spillefilm til undervisningsinstitution" licens med MPLC aftale erstatter ikke nødvendigvis de aftaler, som undervisningsinstitutionen ellers måtte have – til gengæld åbner den op for en næsten uendelig perlerække af film fra hele verden, og vigtigt at bemærke, som ikke er en del af aftaler, som skolen måtte have eller få tilbudt i fremtiden.

Få lavet et aftalecheck med MPLC.